Кремаця

За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.

Необходими документи

1.Съобщение за смърт

*Ако Ваш близък почине извън болнично заведение(в дома),съобщението се издава от личния лекар, след констатирана смърт. Ако Вашият лекар не се отзове.

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

2.Документ за самоличност на починалия (лична карта / паспорт)

*При липса на документ за самоличност, близките изискват справка за самоличност от МВР.

3.Разрешително за кремация

Ако Ваш близък почине извън болнично заведение (в дома), разрешителното се издава от личния лекар, след констатирана смърт на база на съобщението за смърт.

Ако Вашият лекар не се отзове, Агенцията ще Ви съдейства за набавянето на необходимия документ.

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, разрешителното се издава от лекуващия лекар след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

4.Декларация за кремиране

5.Декларация за получаване на урна

6.Документ , доказващ родствена връзка между починалия и заявителя на кремацията.